Warunki zakładania instalacji wodociągowej

Warunki zakładania instalacji wodociągowej

Zurbanizowane tereny miejskie przy układaniu instalacji wymagają zachowania wielu zasad. W miastach, gdzie przebiega wiele instalacji podziemnych, rzadko kiedy zdarza się, że projektant, a za nim wykonawca mają dostatecznie szerokie pole manewru. Jakich warunków należy dochować?

Układanie instalacji wodociągowej

Z powodu zmian klimatycznych zimy nie są już tak surowe, jak dawniej, mimo to wykop pod instalację wodociągową powinien być poprowadzony poniżej poziomu, na którym dochodzi do zamarzania gruntu. Konieczna jest też zastosowana w wykopie taśma wodociągowa. Duży wybór tego typu taśm wodociągowych, ze zbrojeniem w postaci stalowej wkładki lub bez niej, pozwala na ułatwienie lokalizacji w przypadku spowodowanej np. przymrozkami awarii i konieczności dokonania ponownych wykopów dla jej naprawy.

Odległość od innych instalacji

Przyjmuje się, że instalacja wodociągowa, oznakowana taśmą, powinna przebiegać w odległości nie mniej niż półtora metra od sieci kanalizacyjnej i instalacji gazowej, a także nie mniej niż osiemdziesiąt centymetrów od kabli energetycznych, pół metra zaś od kabli telekomunikacyjnych, typu światłowód.

To właśnie zachowanie tych odległości w sytuacji, gdy instalacje podziemne są rozpowszechnione w miastach, powoduje, iż w przypadku przebudowy lub wymiany rur wodociągowych, napotyka się trudności w postaci innych instalacji. Użycie taśm wodociągowych, gazowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i innych ostrzegawczo-lokalizacyjnych, znacznie ułatwia późniejsze prace.

Gdy taśm ostrzegawczych nie było

Możliwość układania zabezpieczenia typu taśma wodociągowa dziesięć centymetrów nad rurociągiem wodociągowym PE sprawia, iż w trakcie prac ziemnych można zachować daleko idącą ostrożność. Zanim taśmy ze stalową wkładką zaczęto produkować, wykonawcy instalacji, bądź ekipy remontowe musiały polegać na podkładach geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu, które w czasach PRL wykonywano często niezbyt dokładnie i nie zawsze zgodnie ze stanem faktycznym, jaki istniał w wykopach.

Stąd taśmy wodociągowe, kanalizacyjne itp. są dziś szeroko stosowane nie tylko przy dużych inwestycjach samorządowych, ale także podczas uzbrajania działek budowlanych na cele mieszkaniowe i przemysłowe. Ostrzegawcza funkcja taśm sprawia, iż można uniknąć uszkodzeń instalacji i zapobiec awariom.