Inflacja na przestrzeni ostatnich lat

Inflacja na przestrzeni ostatnich lat

Inflacja to słowo wywołujące natłok negatywnych emocji w każdym, który wie, z czym się ona wiąże. Inflacja bowiem oznacza spadek siły nabywczej pieniądza, czyli jego realna wartości. W efekcie inflacja dla państwa, gdzie ona występuje, oznacza znaczący wzrost cen i spadek realnych dochodów zwykłych obywateli, co prowadzi do załamania gospodarki.
W historii świata było kilka wydarzeń, które doprowadziły do inflacji, a nawet hiperinflacji w różnych państwach. Zdecydowanie największa inflacja w historii gospodarki miała miejsce na Węgrzech po II wojnie światowej, gdzie posługiwano się banknotami o nominale 100 trylionów. Inny przykład hiperinflacji wystąpił przy okazji rozpadu byłej Jugosławii, gdzie inflacja wynosiła ok 100% dziennie, w efekcie czego ludność przestała się posługiwać lokalnymi monetami, a posługiwała się dolarami amerykańskimi i niemieckimi markami. W Bośni i Hercegowinie wciąż funkcjonuje marka zamienna jako oficjalna waluta, a w Czarnogórze ludzie posługują się Euro, mimo że nie należą do Unii Europejskiej.

W Polskiej historii najnowszej inflacja miała związek z upadkiem PRL i tym, że przez cały czas jej trwania łatano dziury budżetowe sztucznym dodrukiem pieniędzy. W efekcie lata 90 XX w. ubiegły pod znakiem naprawy sytuacji budżetowej kraju, w efekcie czego zmniejszyła się inflacja, ale za to zwiększyło znacząco bezrobocie.
Jak widać, inflacja niesie za sobą szereg znaczących konsekwencji społecznych i ekonomicznych dla danego państwa. Rząd musi zastosować szereg zabiegów, aby w danej sytuacji zapobiec wystąpieniu inflacji. Najprostszym, w razie już wystąpienia inflacji, jest zamrożenie cen i płac. Rząd ma prawo wpływać na ceny na rynku przez wprowadzanie odpowiednich podatków. Ogólnie, rodzaj działań podejmowanych przez rząd musi być dostosowany do rodzaju występującej inflacji.

Podsumowując – inflacja jest groźnym zjawiskiem, które na przestrzeni ubiegłych lat dał się we znaki obywatelom kilku państw, jednak istnieją sposoby na przeciwdziałanie występowaniu tego zjawiska, które rządy powinny wdrażać.

Co to jest Inflacja? – https://social.estate/slownik/inflacja/